Dostinex co to jest, dawkowanie, skutki uboczne leku

Dostinex co to jest, dawkowanie, skutki uboczne leku

Jeżeli poczęcie nastąpi w trakcie terapii, leczenie należy przerwać niezwłocznie po potwierdzeniu ciąży, aby ograniczyć narażenie płodu na lek. Uwzględniając mechanizm działania leku Dostinex należy się spodziewać zahamowania lub ograniczenia laktacji podczas jego stosowania. Kobiety, które chcą uniknąć ciąży, powinny stosować mechaniczne środki antykoncepcyjne podczas leczenia lekiem Dostinex oraz po jego odstawieniu, do czasu ponownego zanikujajeczkowania.

  • Podczas stosowania Dostinex dochodzi do zahamowania bądź zmniejszenia laktacji.
  • Ostrożność należy zachować również podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu w okresie leczenia, gdyż preparat wpływa na sprawność psychomotoryczną.
  • Odsetki wrodzonych nieprawidłowości różnią się w zależności od populacji.
  • Lek może być stosowany w trakcie ciąży jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas stosowania Dostinex dochodzi do zahamowania bądź zmniejszenia laktacji. Jeżeli dojdzie do poczęcia podczas leczenia preparatem konieczne jest odstawienie leku natychmiast po potwierdzeniu ciąży, by zmniejszyć ryzyko oddziaływania leku na płód. Długotrwałe stosowanie może wywoływać efekt hipotensyjny, jakkolwiek niedociśnienie dostinex ortostatyczne czy omdlenia były zgłaszane rzadko. Dane zamieszczone w serwisie mają charakter informacyjny, nie zastępują przepisów prawa i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zażywanych leków, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka lekowa

W przypadku wystąpienia uporczywych lub ciężkich działań niepożądanych można zwiększyć tolerancję produktu, zmniejszając okresowo dawkę, a następnie powracając do dawki terapeutycznej poprzez stopniowe jej zwiększanie (np. 0,25 mg tygodniowo, co dwa tygodnie). Po zakończeniu terapii kabergoliną obserwuje się zwykle nawrót hiperprolaktynemii. Jednak u niektórych osób obserwowano trwałe zmniejszenie stężenia prolaktyny przez wiele miesięcy.

Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Dostinex?

Oznacza to, że w badaniach przedklinicznych na zwierzętach nie wykazano ryzyka szkodliwego wpływu leków tej kategorii na płód, ale nie przeprowadzono badań klinicznych u kobiet w ciąży, które potwierdzałyby brak ryzyka dla płodu ludzkiego. Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarskich, ponieważ sposób dawkowania jest zależny od wielu czynników, m.in. Lek pobudza w sposób bezpośredni receptory dopaminowe D2 przedniego płata przysadki mózgowej, co hamuje wydzielanie prolaktyny. Decyzję o stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersiąpodejmuje lekarz. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po zastosowaniu Dostinex?

Nie oceniano bezpieczeństwa i skuteczności produktu u pacjentów w wieku poniżej 16 lat. Lek Dostinex należy przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany w trakcie ciąży jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *